NEWS
BANDS
HISTORY
DISCOGRAPHY
VIDEOGRAPHY
GUITAR SCHOOL
DOWNLOADS
GALLERY
SHOP
FANCLUB
CONCERTS
FORUM
SPECIAL WEB
GEAR
STAGEPLAN
CONTACT
LINKS
 

FAN CLUB Palo Chodelka & LIQUID BOOGIE ROLL
Tento Fan club je tu pre všetkých našich fanúšikov a prívržencov našej muziky.
Členovia Fan clubu sa môžu dozvedieť nové informácie o dianí v kapele a nakupovať tovar za výhodnejšie ceny.

Výhody členov FAN CLUB-u
- Každý člen má nárok na 13-23% zľavu, pri kúpe albumov CD Pala Chodelku a Liquid Boogie Roll.
- Zľava 13-23% sa samozrejme vzťahuje aj na všetky CD ROM-y Palo Chodelka - Rocková gitarová škola 1, 2, 3 a Gitarová škola pre všetkých.
- Niektoré albumy sú prístupné len pre členov Fan clubu!!!
- Plagáty a podpiskarty sú pre členov Fan clubu zdarma.
- Tým členom, ktorí budú mať záujem, budeme priebežne internetovou poštou, posielať nové informácie, fotografie, videoukážky, MP3 a horúce novinky zo zákulisia kapely.

Stanovy FAN CLUB-u
Člen FAN CLUB-u sa zaväzuje:
1. počúvať len dobrú a kvalitnú hudbu.
2. šíriť dobré meno skupiny LIQUID BOOGIE ROLL vo svojom okolí.
3. nezneužívať informácie a fotografie o skupine, ku ktorým sa dostane prostredníctvom Fan clubu.
4. neposkytovať nahrávky, ku ktorým sa dostane prostredníctvom Fan clubu, tretím osobám.
5. nevytvárať nelegálne kópie, a nerozširovať týmto spôsobom CD-čka a CD-ROM-y Pala Chodelku a Liquid Boogie Roll.
6. kontaktovať, v prípade záujmu, členov skupiny prostredníctvom Internetu.

Podmienky registrácie
1. pre držiteľov autentifikačnej karty:
Podmienkou registrácie je vyplniť registračný formulár - meno, priezvisko, adresu, e-mail, autentifikačný kód a odoslať. Cez e-mail Vám bude obratom potvrdené členstvo a pridelené číslo člena FAN CLUB-u. Tým pádom môžte využívať všetky výhody člena.

2. pre ostatných záujemcov:
Podmienkou registrácie je, vyplniť registračný formulár - meno, priezvisko, adresu, e-mail a odoslať. Okrem toho je potrebné zaslať členský príspevok 7,- EUR poštovou poukážkou, na adresu:
agentúra CODA, Javorová 7, Žilina, PSČ 010 07.
Obratom Vám bude na e-mail potvrdené členstvo a pridelené číslo člena FAN CLUB-u. Tým pádom môžte využívať všetky výhody člena.


REGISTRAČNÝ FORMULÁR

 

Meno a priezvisko:
- povinné

Ulica, číslo, PSČ, Mesto:
- povinné

e-mail:

autentifikačný kód - túto kolónku vyplnia len držitelia autentifikačnej karty

- súhlasím, aby mi boli e-mailom zasielané nové informácie o dianí v kapele.

Prehlasujem, že uvedené údaje sú správne a uvádzam ich dobrovoľne.

Správca sa zaväzuje, že registračné údaje budú použité výlučne pre potreby FAN CLUB-u a nebudú poskytnuté tretím osobám. V prípade akýchkoľvek pripomienok sa nám ozvite cez podstránku kontakt, na tejto www stránke. Ďakujeme.