Palo Chodelka & LIQUID BOOGIE ROLL
Zaregistrujte si Gitarovú Školu Pre Všetkých
V prípade akýchkoľvek problémov s registráciou, napíšte e-mail na adresu info@palochodelka.comUžívateľské číslo:
ID:Vysvetlivky:

1. Užívateľské číslo - číslo vygenerované Vaším počítačom, ktoré je jednoznačné.
POZOR! : Vkladajte len užívateľské číslo, ktoré vygeneroval počítač, na ktorom budete gitarovú školu používať.
Toto číslo si možete opísať z prvého poľa registračného formulára, ktorý sa objaví po prvom spustení gitarovej školy.

2. ID - identifikačné číslo, ktoré nájdete v obale Rockovej Gitarovej Školy.

3. Stlačte tlačidlo Registrovať

4. Registračné číslo - číslo, ktoré sa vygeneruje internetovou stránkou po stlačení tlačidla Registrovať. Toto číslo je potrebné na zaregistrovanie Rockovej Gitarovej Školy do Vášho počítača.