Gitarová škola

V marci 1999 Palo Chodelka v spolupráci s režisérom Ivanom Kočnerom a Slovenskou televíziou Bratislava natočil 15-dielnu televíznu reláciu GITAROVÁ ŠKOLA, ktorá bola odvysielaná v apríli - júli 1999. Pretože sa táto relácia stretla s veľmi priaznivým ohlasom u širokej diváckej verejnosti, rozhodol sa Palo Chodelka zrealizovať nový multimediálny projekt ROCKOVÁ GITAROVÁ ŠKOLA, na nosičoch CDROM.

Gitarista Palo Chodelka zostavil túto gitarovú školu z vlastných cvičení a skladieb. Je určená hlavne pre pokročilých rockových gitaristov a jej cieľom je predstaviť všetky gitarové techniky, ktoré sa v modernej rockovej hre používajú. Vo viac ako 150-ich cvičeniach sa mladí gitaristi postupne zoznámia s triolovými, sextolovými, kvartolovými, legatovými, pentatonickými, bluesovými, hammeringovými, glissandovými, arpeggiovými, backlideovými postupmi a ich použitím v hudobnej praxi.

Materiál PALO CHODELKA - ROCKOVÁ GITAROVÁ ŠKOLA je rozdelený na 3 časti. Každá časť obsahuje CD ROM s krátkymi videoclipmi hudobných ukážok, znázornením spôsobov hry a celou škálou gitarových cvičení. Cvičenia sú odprezentované vo viacerých tempách a okrem obrazového prevedenenia, sú znázornené aj notovými a tabulátorovými zápismi. V každej časti sú aj dopodrobna rozobraté dve gitarové sóla, v ktorých sú tieto cvičenia aplikované. Táto škola je zameraná hlavne na zlepšenie zručnosti a vyspelosti techniky hry na gitare.

V decembri 2005 Palo Chodelka vydáva ďalší multimediálny výukový projekt GITAROVÁ ŠKOLA PRE VŠETKÝCH, ktorý je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých gitaristov.

Registrácia

ROCKOVÁ GITAROVÁ ŠKOLA 1.
ROCK GUITAR SCHOOL 1.
cvičeniepractice (tempo 3) (0,8 MB)

ROCKOVÁ GITAROVÁ ŠKOLA 1. ROCK GUITAR SCHOOL 1.

ukážka sample Friday Afternoon (1,8 MB)

Registrácia

ROCKOVÁ GITAROVÁ ŠKOLA 2.
ROCK GUITAR SCHOOL 2.
cvičeniepractice (tempo 3) (0,8 MB)

ROCKOVÁ GITAROVÁ ŠKOLA 2. ROCK GUITAR SCHOOL 2.

ukážka sampleStorming Passion (2,6 MB)

Registrácia

ROCKOVÁ GITAROVÁ ŠKOLA 3. ROCK GUITAR SCHOOL 3.
cvičeniepractice (tempo 3) (0,8 MB)

ROCKOVÁ GITAROVÁ ŠKOLA 3. ROCK GUITAR SCHOOL 3.
ukážka Faces of the street (1,9 MB)

Registrácia

GITAROVÁ ŠKOLA PRE VŠETKÝCH GUITAR SCHOOL FOR ALL
cvičeniepractice (1,9 MB)

GITAROVÁ ŠKOLA PRE VŠETKÝCH GUITAR SCHOOL FOR ALL
cvičeniepractice (1,4 MB)

GITAROVÁ ŠKOLA PRE VŠETKÝCH GUITAR SCHOOL FOR ALL
ukážkasample (1,8 MB)

Požadovaná konfigurácia:
Windows NT4.0 SP3, Windows 2000, alebo Windows XP
128 MB RAM
processor 333 MHz
CD ROM mechanika (16x)
videoadaptér (800x600, farba 16 bit)
zvukový adaptér

System requirements:
Windows NT4.0 SP3, Windows 2000, or Windows XP
128 MB RAM
processor 333 MHz
CD ROM (16x)
videoadapter (800x600, color 16 bit)
sound card